CARLO BORER

Za mene kao umetnika i dizajnera, granice između dve discipline su, s jedne strane, nejasne, ali opet jasne. Ipak, uvek se obostrano obogaćuju. Prvi objekti koje sam dizajnirao bili su za kućnu potrebu. Pronašao sam mogućnost stvaranja asocijativnih objekata koji imaju funkciju, odnosno praktičnu vrednost. U isto vreme, međutim, to su prilično male, čudne stvari sa ličnošću koje verovatno skrivaju nepoznate funkcije.

Moji dizajnerski komadi otvaraju univerzum sopstvenog oblika sa sjajem u oku. Kao dizajner, fascinantno je kombinovati koncept dizajna sa potrebom funkcionalnosti bez kompromisa.

stadler-form-designer-carlo-borer