Zdravlje

Nema sumnje da je kvalitet vazduha od vitalnog značaja za naše zdravlje. Svež i čist vazduh ne samo da poboljšava našu fizičku dobrobit, već ima i pozitivan uticaj na naše mentalno stanje. Osobe koje borave u okruženjima sa čistim vazduhom imaju manje šanse da razviju respiratorne probleme i alergijske reakcije.