Često postavljana pitanja o osveživaču JASMIN

Jasmin osveživač prostora sa vodom

Napunite posudu za vodu (2) do maksimalne oznake (MAKS) vodom. Voda ne sme da uđe u otvor za izlaz vazduha (11). Ovo će oštetiti uređaj i poništiti svako potraživanje garancije. Važno: nemojte nositi Jasmin dok je napunjen vodom. Voda bi mogla da uđe u elektroniku.

Stadler Form Jasmine Aroma Diffuser intervalni režim

Ako su obe LED diode upaljene, intervalni režim je uključen. U intervalnom režimu, Jasmin širi aromu 10 minuta, isključuje se na 20 minuta i ponovo se uključuje na 10 minuta

Možete koristiti bilo koje uobičajene mirise za domaćinstvo, mirise, aromatična ulja ili eterična ulja, sve dok NE sadrže alkohol. Alkohol može oštetiti Jasmin. Jedinice oštećene takvim agensima nisu pokrivene garancijom.

Preporučujemo da dodate 2-3 kapi u vodu. Možete podesiti broj kapi u zavisnosti od željenog intenziteta.

Ispraznite svu vodu iz Jasmin osveživača. Očistite vodenu podlogu vlažnom krpom sve dok ne ostane ostataka. Uverite se da voda ne uđe u otvor za vazduh. Ponovo napunite Jasmin vodom i dodajte novi miris.

Bazu vode možete očistiti uobičajenim sredstvom za uklanjanje kamenca u domaćinstvu. Pomešajte sredstvo za uklanjanje kamenca sa vodom u skladu sa njegovim uputstvima. Ako niste u mogućnosti da uklonite sve naslage, koristite četku za čišćenje da očistite ultrazvučnu membranu. Nemojte pokušavati da izgrebete membranu čvrstim predmetom. U slučaju jakog kamenca, preporučujemo čišćenje uređaja nekoliko puta zaredom. Uverite se da voda ne uđe u otvor za vazduh. Nakon dekalcifikacije, temeljno isperite donji deo uređaja i osušite ga. Redovno čistite gornji deo vlažnom krpom.

Ne, Jasmin mora da se uključi ručno nakon prekida napajanja.

Evo liste sa preporukama koje utiču na to koliko je primetan intenzitet mirisa:

Povećajte količinu kapi ulja/mirisa u difuzoru
Probajte različite vrste mirisa/esencijalnih ulja. Koliko je miris primetan najviše zavisi od kvaliteta samog mirisa (sintetički, prirodni, sastojci itd.). Uporedivo je sa vinom; kvalitet je sve, plus miris se takođe menja tokom vremena. Naše iskustvo je da se najbolji rezultati postižu sa 100% čistim eteričnim uljima visokog kvaliteta i koncentracijom.
Temperatura prostorije i relativna vlažnost vazduha utiču na to koliko je miris primetan. Što je okolina suvlja, miris je manje primetan.
Visok stepen ventilacije vazduha (otvaranje prozora i/ili grejanje/klimatizacija) ima direktan uticaj na miris jer ga čini da brže nestaje. Smanjenje ventilacije vazduha i nestavljanje arome difuzora pored otvora za vazduh pomaže da se produži vreme zadržavanja mirisa u vazduhu, a time i uočljivost. To takođe znači da nema nagnutih prozora na kip.
Uverite se da je aroma difuzor postavljen tamo gde želite da miris bude najuočljiviji, najbolje najmanje 70 cm iznad poda.
Očistite unutrašnjost aroma difuzora najmanje jednom nedeljno i pazite da temeljno očistite sondu od ostataka ulja/mirisa. Sonda se može začepiti, što dovodi do manjeg izlaza i manje uočljivosti mirisa.
Proverite koliko mešavine vode/ulja ostaje u vodenoj bazi Zoe posle 10 sati. U slučaju da ima više mešavine vode/ulja nego samo malo posle ovog vremena, vaš aroma difuzor će možda morati da se popravi.

Normalno je da se voda unutar aroma difuzora zagreva tokom rada. Ovo je uzrokovano pretvaračem (tehničkim delom koji proizvodi maglu) tokom rada. U zavisnosti od uređaja i količine vode preostale u uređaju, temperatura može da varira od 30°C do 65°C (86°F do 149°F). Preporučujemo vam da uređaj držite pokriven poklopcem. Za dopunjavanje vode ili esencijalnog ulja, isključite uređaj, isključite strujni adapter i tek onda uklonite poklopac da biste ponovo napunili svoj aroma difuzor. Pazite da nikada ne otvarate poklopac/poklopac tokom rada!

Aparat se automatski isključuje kada je posuda za vodu prazna. Jasmin neće biti oštećena kada ostane bez vode.

Ne, ako se Jasmin isključi, vaša podešavanja neće biti sačuvana i moraćete ponovo da ih unesete nakon uključivanja uređaja.