Često postavljana pitanja o vlagomeru SELINA LITTLE

U osnovi, higrometar treba postaviti tamo gde će se meriti vlažnost vazduha. Da biste bili sigurni da Selina malo pokazuje tačan nivo vlažnosti vazduha, prilikom odlučivanja gde da je postavite treba uzeti u obzir sledeće: Vazduh treba da može slobodno da cirkuliše. Drugim rečima, higrometar ne treba postavljati na pod u uglu ili na policu iza knjiga. Takođe ne treba postavljati higrometar bilo gde gde postoji rizik od ulaska vazduha spolja, kao što je, na primer, pored prozora ili vrata. Takođe bi trebalo da izaberete mesto gde je uređaj udaljen od direktne sunčeve svetlosti jer u suprotnom vrednost vlažnosti vazduha može biti izobličena.

Odeljak za baterije se nalazi na zadnjoj strani. Poklopac baterije se može ukloniti pomoću spajalice ili novčića. Umetnite bateriju ispod dve vođice tako što ćete je držati pod uglom, a zatim je pritisnuti na mesto. Precizna uputstva možete pronaći u sledećem videu.